Mission

ЗА BLUETOOTH FREEDOM

КОИ СМЕ НИЕ
Ние сме международна група от будни хора, които разбират реалността на нелегалното инсталиране на операционни системи (чипиране) в телата на хората без тяхното знание и съгласие. Сред нас има изследователи, експериментатори, учени, специалисти по телекомуникация, лекари, юристи, служители на държавната администрация, други професионалисти и най-обикновени хора, които чрез своята активност дават своя неоценим принос в общата дейност за изясняването на точния механизъм на осъществяването на тази нелегална дейност, разбиране на последствията от нея, както и представяне на методи за защита и лечение и механизми за предотвратяване на такива нежелани събития за в бъдеще.

НАШАТА ВИЗИЯ
Свят на високо осъзнати индивиди със суверенност на телата и съзнанието и висока лична отговорност към личната и глобалната екология в материален и духовен аспект.

НАШАТА МИСИЯ
Защита на суверенността на телата и съзнанието на хората от модерните безжични технологии за програмиране на индивида.

НАШИЯ ПОДХОД

 • ИЗСЛЕДВАНИЯ
  Провеждаме всестранни практически изследвания с различни подходи, които се натрупват, за да съставят целия комплект от необходими инструменти за обикновения човек и професионалиста, които да помогнат в практическата дейност и професионалния живот за справяне с настоящото предизвикателство.
  Събиране на техническа литература, включително официални научни публикации, които обясняват явлението и служат за доказателствен материал на установените резултати.
 • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
  Ние изработваме видео материали, писмени инструкции за работа с инструментите за откриване и анализ на явлението на нелегалното чипиране, предлагаме протоколи за детоксификация и други документи в тази област, както и поддържаме дискусионни групи в социалните мрежи.
 • ЮРИДИЧЕСКА СФЕРА
  Въз основа на събраната информация ние предприемаме правни инициативи за защита на правата на гражданите от посегателство към независимостта на техните тела и тяхното съзнание.